›› Varia

Het mysterie van goed en kwaad

Vrouwe Justitia

Een onderzoek naar de grote zaak van goed en kwaad. Hoe komt het oordeel over goed en kwaad tot stand? Ben ik geneigd ten goede of ten kwade? Heb ik een geweten? Hoe weet ik dat? Ben ik blij met mijn geweten? Als God de zon laat schijnen en de regen doet dalen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, wat betekent dat voor mijn oordeelsvermogen? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen - wat nu?

Er is ook een mystiek verstaan van goed en kwaad. Wat moet ik me daarbij voorstellen? In dit gedeelte van de website een onderzoek daartoe. We lezen Genesis en het boek Job niet alleen vanuit antropologisch, evolutionair standpunt, ook niet vanuit ethisch of theologisch standpunt, maar vooral met 'mystieke ogen'.

Als we het over goed en kwaad hebben, laten we dan allereerst onderzoeken hoe we kijken naar de 'schepping' en hoe we haar behandelen? Hoe waarderen we het milieu waarin we leven en sterven? In de loop van de tijd hebben mystici belangrijke inzichten getoond in zake de waardering van de aarde en de kosmos. Dogen Zenji leert in zijn Sutra van bergen en rivieren de onlosmakelijke eenheid tussen mij en de gehele natuur.  In zijn Zonnelied is de aarde en het uitspansel voor Franciscus niet alleen het voorwerp van natuurbeschouwing, maar zijn de natuurelementen symbolen die ons onderrichten over ons zielenleven. Teilhard de Chardin spreekt van een 'goddelijk milieu' waarin we leven. Hij wijst op de geestelijke binnenkant van al het materiële en ziet hoe heel dit universum evolutionair van binnenuit streeft naar vereniging. We hebben een klimaatprobleem.Computermodellen zijn noodzakelijk om de schade die onze wetenschap, technologie en levenswijze hebben aangericht, vast te stellen en wellicht de wegen te wijzen om dit te corrigeren. Maar alleen rationaliteit zal ons niet helpen. We zullen tot een nieuwe waardering voor de aarde moeten komen, zodat het vanzelfsprekend is dat we zorgen voor de aarde en stoppen met haar uit te buiten voor onze genoegens.

 Verder o.a. citaten van Nietzsche, Simone Weil en Bataille.

Overigens, in het dagblad Trouw werkt Stevo Akkerman, columnist en auteur aan een serie interviews over goed en kwaad. Onder andere sprak hij reeds met Arnold Grunberg, Rowan Williams, Eva Meijer en Han de Wit . Alle afleveringen zijn hier terug te lezen.