›› Zen

Lakshmansjoo: 112 oefeningen

afbeelding

In Japan there is a practice of sitting on one’s feet as in kneeling with the back straight and still it is found most beneficial but it is not named meditation or even still sitting so one is feel-free to do it freely without any mind-bind when something is named and formalized the adventure of doing it may be (s)mothered

Uit: Paul Reps, 10 ways to meditate, words and pictures.

Het eerste zen-boekje wat ik in handen kreeg was Zen-zin, Zenonzin van Paul Reps.Voor velen zennies een eerste kennismaking. Na vele verhalen, anecdotes en koan stories sluit de samensteller het boek af met 112 oefeningen van Lakashmansjoo. Shiva vraagt aan haar echtgenoot Devi: wat is de essentie van het leven? Wat is de kern van de Kosmos? En Devi antwoordt niet met een theorie of met een stapeltje aanbevolen literatuur maar met praktijken. Wie het wezen van het leven wilt leren kennen, dient deze essentie te beoefenen.

Ter inleiding schreef Paul Reps het volgende:

Zen is niets nieuws, evenmin is het iets ouds. Lang voor Boeddha werd geboren was in India het onderzoek al aan de gang, zoals het onderhavige werk aantoont. Lang nadat men woorden als Zen en Boeddha, satori enkoan, China en Japan en Amerika heeft vergeten, zal het zoeken nog doorgaan, zal Zen zelfs nog steeds gezien worden in bloemen en grassprieten voor de zon Het volgende is een bewerking van het voorwoord bij de eerste Engelse uitgave van dit oude werk.

Rondzwervend in de onuitsprekelijke schoonheid van Kashmir kom ik boven Srinagar tegenover de kluizenaars­woning van Lakshmanjoo te staan.

De woning kijkt uit over rijstvelden, over de tuinen van Shalimar en Nishat Bagh, over meren omzoomd met lotusbloemen. Water stroomt neer vanaf een bergtop. Hier verwelkomt mij Lakshmanjoo: lang, gezet, stralend. Hij deelt mij deze oude leer mee, die ontstaan is uit de Vigyan Bhairava en de Sochanda Tantra, beide ongeveer vierduizend jaar geleden geschreven, en uit de Malini Vijaya Tantra, die waarschijnlijk nog wel duizend jaar ouder is. Het is een oude leer, ontelbare keren gekopieerd en hergekopieerd, en hiervan maakte Lakshmanjoo het begin van een Engelse versie. Ik heb deze nog elf keer her­schreven voor ik haar in de vorm had die hier gegeven wordt.

Shiva bezong haar het eerst voor zijn echtgenote Devi in een liefdestaai die wij nog moeten leren. Zij gaat over de innerlijke ervaring. Zij geeft 112 manieren om de onzicht­bare deur van het bewustzijn te openen. Ik zie dat Laksh­manjoo zijn leven wijdt aan de praktische toepassing ervan. Sommige manieren mogen overbodig lijken, toch ver­schilt elke manier van de ander. Sommige mogen een­voudig lijken, toch vereist elke een voortdurende toe­wijding, zelfs om hem te proberen. Machines, balken, dansers, atleten balanceren. Net als het zoeken van het middelpunt of evenwicht verschillende vaardigheden doet toenemen, is dit misschien ook het geval met het bewust zijn. Probeer bij wijze van experiment zo te gaan staan, dat uw gewicht gelijkmatig over beide voeten verdeeld is; beeld u dan in dat u uw balans geleidelijk van de ene voet naar de andere overbrengt; net als de weegschaal zijn middel­punt zoekt, doet u dat ook.

Als wij gedeeltelijk bewust zijn, houdt dit een meer om­vattend bewustzijn in. Hebt u een hand? Ja. Dat weet u zonder te twijfelen. Maar was u zich tot de vraag gesteld werd bewust van de hand apart? Zeker hebben buitenge­woon geïnspireerde mensen, bekend en onbekend voor de wereld, een alledaagse onalledaagse ontdekking meegedeeld. Het Tao van Lao-tse, het Nirvana van Boeddha, de Jehovah van Mozes, de Vader van Jezus, de Allah van Mohammed, — zij zijn allemaal gericht op de ervaring. Is de 'niet-iets-heid’ (no-thing-ness), de geest, eenmaal getroffen, dan wordt het gehele leven verlicht.

112 oefeningen van Lakshmansjoo

Devi zegt;

O Shiva, wat is Uw werkelijkheid?
Wat is dit wondervolle universum?

Wat vormt de kiem?
Wie is het middelpunt van het universele wiel?
Wat is dit leven dat vormloos vormen doordringt?
Hoe kunnen wij het volledig binnengaan, boven ruimte en tijd,
namen en beschrijvingen?
Laat mijn twijfels opgehelderd worden!

Shiva antwoordt:

(Hoewel Devi reeds verlicht is, stelt zij deze vragen opdat anderen over de gehele wereld Shiva’s instrukties onvangen mogen. Volg nu Shiva’s antwoord. Hij geeft 112 aanwijzingen.)

1. Stralende, deze ervaring kan oplichten tussen twee ademhalingen. Nadat adem binnenkomt (beneden) en juist voor het omhoog rijst (uit) -- de weldadigheid.

2. Als de adem keert van beneden naar boven, en opnieuw als de adem buigt van boven naar beneden, --- bij beide keerpunten, wees bewust.

3. Of, wanneer inademing en uitademing zich vermengen, op dat moment, raak het energieloze, energievolle middelpunt.

4. Of wanneer alle adem uit (boven) is en gestopt is vanuit zichzelf, of alle adem in is (beneden) en gestopt -- tijdens zo’n universele pauze, Uw kleine zelfverdwijnt . Dit is slechts moeilijk voor de onzuivere.

5. Beschouw je wezen als lichtstralen die langs de wervelkolom oprijzen van centrum naar centrum, en aldus rijst leven in je op.

6. Of in de ruimtes er tussen, voel dit als bliksem.

7. Devi, stel je de sanskrietletters voor in deze met honinggevulde brandpunten van bewustzijn, eerst als letters, dan meer subtiel als klanken,dan als uiterst subtiel gevoel. Dan, hen terzijde latend, wees vrij.

8. Aandacht tussen de wenkbrouwen, laat het bewustzijn voor het denken zijn. Laat vorm zich vullen met de essentie van adem tot aan de kruin, vandaar laat het neervallen als licht.

9. Of stel je voor dat de vijfkleurige cirkels van de pauwenstaart je vijf zintuigen zijn in de onmetelijke ruimte. Laat nu hun schoonheid daarbinnen smelten. Eveneens, op elk punt in de ruimte of op een muur --- totdat het punt oplost. Dan wordt je wens voor een ander vervuld.

10. De ogen gesloten, zie je innerlijk zijnde tot in detail. Zie aldus je ware natuur.

11. Leg je hele aandacht in de zenuw, broos als de lotusdraad, in het centrum van je ruggegraad. Zodoende, word getransformeerd.

12. Door de zeven openingen van het hoofd met je handen af te sluiten, een ruimte tussen je ogen wordt allesomvattend.

13. Door het aanraken van de oogleden als een veer, een lichtstraal tussen hen opent zich in het hart en doordringt daar de kosmos.

14. Baad in het middelpunt van geluid, als in het voortdurende geluid van een waterval, Of door de vingers in de oren te stoppen, hoor de klank van klanken.

15. Zing een klank, zoals a-u-m, langzaam. Zodra klank klankvolheid binnengaat, doe jij dat ook.

16. Bij het begin en tijdens de geleidelijke verfijning van de klank van elke letter, ontwaak.

17. Wanneer je naar snaarinstrumenten luistert, hoor hun samengestelde centrale klank; aldus alomtegenwoordigheid.

18. Zing een klank hoorbaar, dan minder en minder hoorbaar terwijl gevoel zich verdiept in deze stille harmonie.

19. Verbeeld geest gelijktijdig binnen en rondom U, totdat het gehele universum vergeestelijkt.

20. Lieve Devi, ga etherische aanwezigheid binnen die ver boven en beneden Uw vorm doordringt.

21. Leg het materiaal van bewustzijn in zo’n onuitdrukkelijke verfijning boven, beneden en in je hart.

22. Beschouw elk gebied van je huidige vorm als grenzeloos ruimtelijk.

23. Voel je lichaam, beenderen, vlees, bloed verzadigd met kosmische essentie.

24. Veronderstel dat je passieve vorm een lege kamer is met muren van huid --leeg.

25. Gezegende, zodra zintuigen geabsorbeerd zijn in het hart, bereik het centrum van de lotus.

26. Niet-bewust bewustzijn, houd het midden --totdat.

27. Gedurende wereldse aktiviteit, bewaar de aandacht tussen de twee ademhalingen, en word door aldus te oefenen in een paar dagen opnieuw geboren. [ Lakhsmanjoo zegt dat dit zijn favoriete is]

28. Concentreer op vuur dat door uw gestalte heen opstijgt vanaf de tenen tot het lichaam verbrandt tot as maar niet jij.

29. Mediteer over de gespeelde wereld alsof zij tot as verbrandt, en wordt bovenmenselijk..

30. Voel hoe de fijne kwaliteiten van kreativiteit uw borsten vullen en fijnzinnige vormen aannemen.

31. Met onaanraakbare adem in het centrum van het voorhoofd, zodra deze het hart bereikt op het moment van slaap, bepaal de richting van dromen en van de dood.

32. Wanneer, subjectief, letters overvloeien in woorden, en wanneer, objectief, cirkels overvloeien in werelden en werelden in principes, zie tenslotte hoe deze samenkomen in ons wezen.

33. Minzame, speel dat het universum een lege schelp is waarin uw bewustzijn eindeloos

ronddartelt.

34. Kijk naar een kom zonder de zijkanten of het materiaal te zien. In een paar ogenblikken, word bewust..

35. Verblijf eindeloos ruimtelijk op een plaats, zonder bomen, heuvels, woningen. Dan komt er een einde aan de druk op het bewustzijn.

36. Zoet-lief, mediteer over weten en niet-weten, bestaan en niet-bestaan. Laat vervolgens beide achterwege opdat u moge zijn.

37. Kijk liefdevol naar een voorwerp. Ga niet naar een ander voorwerp. Hier, in het midden van dit object - de zegening.

38. Voel de kosmos als doorschijnende altijd-levende aanwezigheid.

39. Concentreer met de grootste toewijding op de twee overgangen van de ademhaling en ken degenene die kent.

40. Beschouw hoe de geheel gevulde ruimte uw eigen verrukkelijk lichaam is.

41. Wanneer U gestreeld wordt, zoete princes, ga het strelen binnen als eeuwigdurend leven.

42. Sluit de deuren van de zintuigen bij het voelen kruipen van een mier. Dan .

43. Bij de aanvang van sexuele eenheid, houd de aandacht gericht op het vuur in het begin, en aldus voortgaande, vermijd de gloeiende as op het einde.

44. Wanneer tijdens zo’n omhelzing Uw zintuigen trillen als bladeren, ga dit trillen binnen.

45. Zelfs bij herinnering aan de eenheid, zonder de omhelzing, de transformatie.

46. Bij het vreugdevol weerzien van een lang afwezige vriend, doordring deze vreugde.

47. Bij eten of drinken, word de smaak van voedsel of drank, en wees verzadigd.

48. O lotus-ogige, zoet van aanraking, bij zingen, zien, proeven, wees bewust U bent en ontdek het altijd-levende.

49. Bij het vinden van bevrediging, in welke handeling ook, ontwikkel dit.

50. Op het punt van inslapen wanneer slaap nog niet gekomen is en naar buiten gerichte waakzaamheid verdwijnt, op dit punt wordt zijn geopenbaard. [Lakshmanjoo zegt dat dit een andere favoriete is]

51. Wanneer U in de zomer de gehele lucht eindeloos helder ziet, ga die helderheid binnen.

52. Lig als dood. In woede ontstoken, blijf zo. Of staar zonder te knipperen met de ogen. Of zuig op iets en word dit zuigen.

53. Zonder steun van handen of voeten, zit slechts op de billen. Plotseling, het vinden van het centrum.

54. Doordring in een gemakkelijke houding geleidelijk een gebied tussen de oksels tot grote vrede.

55. Zie als was het voor de eerste keer een mooie man of vrouw of een gewoon voorwerp.

56. Met de mond licht geopend, aandacht in het midden van de tong. Of, als adem zwijgend binnenkomt, voel de klank HH.

57. Op bed of op een stoel, laat U zelf gewichtsloos worden, aan gene zijde van bewustzijn.

58. In een rijdend voertuig, bij ritmisch schommelen, ervaring. Of in een stilstaand voertuig, door U zelf te laten draaien in steeds tragere onzichtbare cirkels.

59. Door eenvoudigweg in de blauwe lucht te kijken voorbij de wolken, de helderheid.

60. Shakti, zie alle ruimte als reeds geabsorbeerd in uw eigen hoofd in de schittering.

61. Waken, slapen, dromen, weet U als licht.

62. Bij regen gedurende een zwarte nacht, ga die zwartheid binnen als de vorm van vormen. 63. Wanneer er geen maanloze regenachtige nacht is, sluit de ogen en vindt zwartheid voor U. Open de ogen, zie zwartheid. Aldus verdwijnen fouten voor altijd.

64. Juist als U de impuls voelt iets te doen, stop.

65. Concentreer op de klank a-u-m, zonder een a of m.

66. Zing in stilte een woord dat eindigt op AH. Dan op HH moeiteloos, de spontaneiteit.

67. Voel U zelf als alle richtingen doordringend, ver, nabij.

68. Prik een deel van Uw met nektar gevulde vorm met een speld, en ga zachtjes het prikken binnen.

69. Voel: Mijn gedachte, Ik-heid, ingewanden - ik..

70. Illusies stellen teleur, kleuren omcirkelen. Zelfs het verdeelbare is onverdeelbaar.

71. Wanneer een verlangen opkomt, beschouw het. Dan, plotseling, geef het op.

72. Vóór verlangen en vóór weten, hoe kan ik zeggen ik ben? Beschouw. Verdwijn in de schoonheid.

73. Met uw hele bewustzijn in het allereerste begin van verlangen, van weten, weet..

74. O Shakti, elke nauwkeurige waarneming is beperkt, verdwijnende in almacht.

75. Vormen zijn in werkelijheid ongescheiden. Ongescheiden zijn alomtegenwoordig zijn en uw eigen vorm. Realiseer dat beide gemaakt zijn van dit bewustzijn.

76. In stemmingen van hevig verlangen, wees onverstoord.

77. Dit zogenaamde universum verschijnt als een goocheltoer, een schilderijen-tentoonstelling. Om gelukkig te zijn beschouw het aldus.

78. O geliefde, schenk aandacht noch aan plezier noch aan pijn maar tussen deze.

79. Werp gehechtheid aan het lichaam weg, door te realiseren ik ben overal. Iemand die overal is, is vreugdevol.

80. Objecten en verlangens bestaan in mij zoals in anderen, Door aldus te aanvaarden, laat hen opgenomen worden.

81. De waardering voor dingen en mensen is dezelfde voor een verlicht als voor een niet-verlicht persoon. De eerste heeft een grootheid: hij blijft in de subjectieve stemming, niet verloren in de dingen.

82. Voel het bewustzijn van ieder persoon als uw eigen bewustzijn. Door aldus bezorgheid omtrent uzelf ter zijde te laten, word elk wezen.

83. Door niet aan iets te denken, wil het begrensde zelf onbegrensd.

84. Geloof alwetend, almachtig, doordringend.

85. Zoals golven komen met water en vlammen met vuur, zo de universele golven met ons.

86. Rondzwerven tot uitputting volgt, dan zich laten vallen op de grond, in dit zich laten vallen wees heel.

87. Veronderstel dat U geleidelijk aan beroofd wordt van kracht of van kennis. Op het moment van verlies, transcendeer.

88. Luister terwijl de uiteindelijke mystieke leer wordt onderwezen: de ogen stil, zonder te knipperen, word opeens absoluut vrij.

89. De oren stoppen door er op te drukken en de endeldarm door samen te trekken, ga de klank van klank binnen.

90. Op de rand van een diepe bron, kijk strak in de diepte totdat - het wonderbaarlijke.

91. Waar uw bewustzijn ook dwaalt, binnen of buiten, precies op deze plaats, dit.

92. Bij een levendig bewustzijn door een bepaald zintuig, blijf in het bewustzijn.

93. Bij het begin van niezen, bij schrik, bij angst, vluchtend in de strijd, bij buitengewone nieuwsgierigheid, bij het opkomen van honger, bij het overgaan van honger, wees ononderbroken bewust.

94. Laat aandacht zijn op een plaats waar u een gebeurtenis uit het verleden ziet, en zelfs uw vorm, na verlies van zijn huidige kenmerken, is veranderd.

95. Kijk naar een voorwerp, trek dan langzaam uw blik er van terug, trek dan langzaam uw gedachte er van terug. Dan.

96. Toewijding bevrijdt.

97. Voel een voorwerp voor je. Voel de afwezigheid van alle ander voorwerpen behalve dit ene. Dan laat het gevoel van voorwerp en het gevoel van afwezigheid ter zijde, realiseer.

98. De zuiverheid van andere leerstellingen is als een onzuiverheid voor ons. Ken in werkelijkheid niets als zuiver of onzuiver.

99. Dit bewustzijn bestaat als ieder wezen, en niets anders bestaat.

100. Wees de niet-zelfde zelfde voor vriend en vreemde, in eer en schande.

101. Wanneer er een stemming tegen iemand of voor iemand ontstaat, leg deze niet bij de desbetreffende persoon, maar blijf in het centrum.

102. Veronderstel u neemt iets in beschouwing voorbij waarneming, voorbij grijpen, voorbij niet zijnde, U.

103. Treed ruimte binnen, zonder steun, eeuwig, stil.

104. Waar uw aandacht ook op valt, juist op dit punt, ervaring.

105. Ga de klank van uw naam binnen en, door deze klank, alle klanken.

106. Ik besta. Dit is van mij. Dit is dit. O, geliefde, zelfs dan weet onbegrensd.

107. Dit bewustzijn is de leidende geest van iedereen. Wees deze ene.

108. Hier is een sfeer van verandering, verandering, verandering. Door verandering verteer verandering.

109. Zoals een hen haar kuikens verzorgt, zorg als een moeder voor nauwgezette kennis, nauwgezette handelingen, in werkelijkheid.

110. Aangezien in de werkelijkheid gebondenheid en vrijheid relatief zijn, zijn deze woorden slechts voor hen die doodsbang zijn voor het universum. Dit universum is een weerspiegeling van bewustzijn. Zoals u vele zonnen ziet in het water afkomstig van een zon, zie aldus gebondenheid en vrijheid.

111. Elk ding wordt waargenomen door kennis. Het zelf straalt in de ruimte door kennis. Neem een wezen waar als kenner en gekende.

112. Geliefde, laat bij dit moment bewustzijn, kennen, adem, vorm er in besloten zijn.