›› Zen

Maezumi Roshi's laatste dharma woorden.

Maezumi Roshi werd geboren op 24 februari 1931 in de familietempel Koshinji te Atawara (Japan). Zijn vader was Baian Hakujin Kuroda, een zeer prominent soto priester. Later zou Maezumi zijn moeders familienaam aannemen om haar te eren. Zij zou geen mannelijke erfgenamen nalaten. Zijn moeder spoorde al haar zeven zonen aan om 'iets goed te doen voor de Dharma'. Op 11 jarige leeftijd wordt Maezumi tot monnik gewijd, waarbij hij de naam Taizan - Grote Berg- aanneemt. Boeddhisme had in die tijd veel te lijden onder de repressie van de modernisering die in Japan gaande was. Tijdens high school begon Maezumi te studeren onder de leken rinzai-leraar Koryu Osaka Roshi. Onder diens leiding deed hij koanstudie, wat geenszins in de soto-school gewoonte was. Maezumi ging naar de Komazawa Universiteit en studeerde af in Oosterse literatuur en filosofie. Zijn soto training voltooide hij in 1955, waarna hij transmissie van zijn vader kreeg. Het jaar daarop werd hij gezonden naar de V.S. om te assisteren als zenpriester aan de Zenshuji tempel in Los Angeles. Dit hield in het verzorgen van begrafenissen huwelijken, geen formele zentraining. In 1959 kwam ook Sunryu Suzki naar Amerika. Zij zouden elkaar meermalen ontmoeten. In 1960 kwam Yamada Roshi naar de V.S. Maezumi werd al spoedig zijn vertaler en begon onder zijn leiding met koranstudie. Ook van Yamada Roshi zou hij transmissie krijgen (1970). In 1966 stichtte Maezumi het Zencenter in Los Angeles. Bernie Glasmann meldde zich als één van zijn  eerste leerlingen. Dennis Merzel - later Genpo Roshi - zou spoedig volgen. In 1973 kreeg Marzumi ook transmissie van Koryu Roshi. Daarmee was hij de opvolger van twee Rinzai lijnen en van de soto lijn. Een combinatie die zeer zeldzaam is.

Het Zencentrum in Los Angeles kende een grote bloei.Tot het in 1983 in een grote crisis geraakte. Maezumi Roshi moest wegens een alcoholprobleem een interne AA cursus volgen. Bovendien kwamen er beschuldigingen van seksueel misbruik met leerlingen. Maezumi Roshi heeft altijd alles bekend. Hoewel velen het Zencentrum verlieten, ging hij door met zijn onderricht. In 1995 overleed Maezumi in Japan. Vermoeid en onder invloed verdronk hij tijdens het nemen van een bad.

Zonder fouten of misstappen goed te praten, eer ik Maezumi Roshi ook als een groot leraar. Hij had duidelijk twee kanten. Al is het lastig is om beide zijden  tegelijk te erkennen. Dale S. Wright, auteur van enkele belangrijke studies over zen, beschrijft in een uitgebreid artikel  alle belangrijke feiten, verdiensten en fouten in het leven van Maezumi Roshi. Hij merkt daarbij op hoe tot nog toe de levensbeschrijvingen van de meesters uit de zentraditie tot ons kwamen  in hagiografische vorm. Dat wil zeggen in opgepoetste, wonderbaarlijke verhalen, die niets dan goeds vermelden. De echte geschiedenis, zoals wij geschiedschrijving verstaan, bleef buiten beschouwing. Maar over het feitelijke leven van Maezumi Roshi zijn we  tot in detail geïnformeerd. Dat draagt bij tot een 'humanisering' van het beeld van de zenleraar. Aldus besluit hij: 'Het nadenken over Maezumi's leven en erfenis helpt ons verder te gaan dan een 'magisch' begrip van de zenpraktijk waarin alles in het leven perfect is op het moment waarop de zen beoefening tot ontplooiing komt. Het helpt hedendaagse zen tot een rijpheid te brengen, die we typisch vermijden. Zenmeesters behoeven we niet te beschouwen als goden om hen vast te houden in bewondering en diep respect. Als dit behoort tot Maezumi's nalatenschap voor de wereldwijde zentraditie, dan zou dat wel eens heel goed een monumentale bijdrage kunnen zijn.' (Dale S. Wright, Humanizing the image of a zen master: Taizan Maezumi Roshi, in Zen Masters, editen bt Steve Heine and  Dale S. Wright, Oxford University Press, 2010, p.239-265.

Ziehier Maezumi Roshi's laatste dharma woorden:

 

Maezumi

The dharma of thusness has been intimately conveyed from buddhas and ancestors.
It has been transmitted, generation after generation, down to me.
To complete or not to complete is of no consequence.
Enlightenment above enlightenment, delusion within delusion is also of no consequence.
Manifest genjokoan! Play freely in inward and outward fulfilling samadhi!
Maintain and nourish the one buddha mind seal.
Life after life, rebirth after rebirth, practice diligently. Do not regress.
Do not let the wisdom seed of the buddhas and ancestors be discontinued.
Thus I deeply implore you.
                                                The year 1995 in the month of the azaleas
                                                Los Angeles
                                                Abbot of Dairyuzan Busshin-ji
                                                Humbly,
                                                Koun Taizan 

Maezumi2